Chrzest

Chrystus polecił swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Sam przyjął chrzest od Jana w Jordanie, a gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany.

Sakrament chrztu jest początkiem chrześcijańskiej egzystencji i włączeniem do wspólnoty Kościoła. Jest celebrowany jako obmycie wodą, któremu towarzyszy wyznanie wiary w Boga, działającego w historii zbawienia: jako Ojciec, który nas stworzył i podjął inicjatywę, aby nas zbawić; jako Syn, który nas odkupił, głosząc Ewangelię i ofiarując się dla nas na krzyżu; jako Duch Święty, który nas uświęca i prowadzi nasze życie chrześcijańskie do jego chwalebnej pełni.

W naturalnej symbolice woda uwalnia od brudu i jest konieczna do tego, by żyć. Znak obmycia wodą oznacza pogrzebanie osoby ochrzczonej w śmierci Chrystusa, z której powstaje ona przez zmartwychwstanie z Nim jako ?nowe stworzenie? do życia według Ducha Świętego.

Imię, które otrzymujemy podczas chrztu ma przypominać, że jesteśmy dzieckiem Boga i świątynią Ducha Świętego, że uczestniczymy w społeczności świętych, aby przez zachowanie życia Bożego w sobie wrócić do domu Ojca.

"Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga" Nazywamy go darem, łaską, zanurzeniem, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. Darem ? ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą; łaską ? ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; zanurzeniem ? ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; namaszczeniem ? ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszczało); oświeceniem ? ponieważ jest jaśniejącym światłem; szatą ? ponieważ zakrywa nasz wstyd; obmyciem ? ponieważ oczyszcza; pieczęcią ? ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga? (Św. Grzegorz z Nazjanzu).


Niezbędne informacje dla rodziców dziecka:

1. Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców
(nie ma znaczenia miejsce zameldowania).

2. Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni wcześniej. 

3. W kancelarii należy przedłożyć:

·         akt urodzenia z USC,

·         metrykę ślubu kościelnego (jeśli był zawarty w innej parafii),

·         jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę                przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka,

·         dokładne dane personalne chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania),

·         przed chrztem rodzice chrzestni (spoza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o                   tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

4. Chrzty odbywają się niedzielę na Mszy św. o godz. 10.30 (wyjątkowo w sobotę na Mszy Św. o godz. 18.00).

5. Kto może pełnić funkcje rodziców chrzestnych?

·         ukończony 16 rok życia,

·         przyjęty sakrament bierzmowania,

·         bez przeszkód przystępują do sakramentów św.,

·         katolicy, którzy żyją zgodnie z Bożymi przykazaniami.

 

6. Nie mogą być chrzestnymi:

·         żyjący w konkubinacie (bez ślubu kościelnego),

·         kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,

·         obojętni religijnie,

·         prowadzący gorszący tryb życia.

 

7. Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w specjalnej nauce oraz przystąpić do sakramentu pokuty, a w dniu Chrztu św. do Komunii św.

8. Przy Chrzcie św. asystują zarówno rodzice, jak i chrzestni. 

9. Przychodzimy  15 minut wcześniej przed wyznaczoną godziną.

10. Gdyby Ćhrzest św. miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym
poinformować parafię.